Gazebo

Skills: Landscapes

Gazebo at Dusk   7.5" x 11"